Ühiskonnateaduste Üliõpilaste Ühing

üüü

Tutvustus

Ühiskonnateaduste Üliõpilaste Ühing koondab Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis õppivaid aktiivseid tudengeid, kes tahavad ühiskonnateadusi arendada. Ühingu eesmärkideks on erinevate erialade üliõpilaste koondamine ning ühiskonnateaduste populariseerimine ja nende olulisuse rõhutamine ühiskonnas.