Polüloog

Tutvustus

“Polüloog” on Generaadio filosoofiateemaline saade.
Polüloog — mitme inimese vaheline arutelu, kõnelus; seisukohtade paljusus.
Sõnavõtjateks on Tartu Ülikooli filosoofiatudengid ja vilistlased.
Arutlusele tulevad erinevad filosoofilised teemad Lääne mõtteloo olulisemate autorite tekstide põhjal.
Saade on mõeldud võimalikult laiale kuulajaskonnale. Me räägime tihtipeale keerulistest mõtetest lihtsalt ja arusaadavalt, justkui sõbrad hilisõhtul ühise laua taga teed juues.