Polüloog

Polüloog #06 19.04.2016

This time Karl Erik, Tarun, Erik, Tazo and Mirt will dive into the life and work of the late Hilary Putnam, one of the 20th century’s most important philosophers!

“In the world of contemporary philosophers, Professor Putnam was known for the breadth of his thinking, the vividness of his provocative arguments, and his penchant for self-questioning and willingness to change his mind.

In a field of inquiry characterized by elusive concepts, dizzying “isms” and subtle taxonomies, philosophers are in continual battle to resist simplification. Infinite, or at least enormous, complexity is the nature of things, Professor Putnam argued, writing that “any philosophy that can be put in a nutshell belongs in one.””

Polüloog #05 23.02.2016

Seekordses saates rändavad Merily, Maarja ja Mirt käsikäes Platoni “Sokratese apoloogiaga” ajas 2400 aastat tagasi Ateenasse. Sokratese kaitsekõne üle arutledes vaatame lähemalt küsimusi nagu

Kas filosoof võib ühiskonnale olla ohtlik?

Mida tähendab olla seaduskuulelik ja kas see võib olla problemaatiline?

Mis on teadmine ja kuidas mõista lausungit “ma tean, et ma midagi ei tea”?

Nagu ikka saavad kõik küsimused LÕPLIKU vastuse. Kuulmiseni!

Polüloog #04 30.11.2015

Karl, Maarja, Tarun and – unexpectedly – Mirt talked about ethics of having children. Should the state limit how many children we can have? Is having children moral when considering not only overpopulation but children who are waiting to be adopted? What is radical antinatalism?”

Polüloog #3 02.11.2015

Loomaeetika.
Seekordses eestikeelses osas annavad lõplikke vastuseid Marika, Merily, Oto ja Mirt loomaeetika teemal. Probleemide rägastikus valgustab meie teed Peter Singeri tekst “Kõik loomad on võrdsed”. Kirjutis ilmus Singeri kuulsas teoses “Animal Liberation”, mille ilmumisest on möödunud täpselt 40 aastat! Juhul kui taimed tunnevad valu (mida mõned teadlased on väitnud), kas siis tuleks ühtlasi loobuda taimse toidu söömisest?
Miks tajume kärbse tapmist moraalsuse seisukohalt tihtipeale vähemproblemaatilisena kui koera, hobuse või inimese tapmist? Kuidas mõista ja sõnastada seda moraalset piiri?
Kui jõuame järeldusele, et loomade tapmine on väär, kuidas toimida loomadega kes üksteist tapavad? Kõiki küsimusi arutame eetris!”

Polüloog #2 26.10.2015 (eng)

This episode looks at objectivity in science. Karl Erik, Tazo, Mert, Sander and Erik discuss: why is objectivism problematic in science? what is objectivism? who are the key thinkers in philosophy of science?

Polüloog #1 28.09.2015

Filosoofias pole progressi.

Filosoofiatudengite ja -vilistlaste saatesarja “Polüloog” esimene saade, kus Erik, Maarja, Merily ja Mirt arutlevad filosoofia progressi võimalikkuse üle. Võttes fookusesse Erich Dietrichi teksti “There Is No Progress in Philosophy”, kerkivad küsimused nagu
kas filosoofia on teadus?
kas filosoofiat tuleks võrrelda teadusega või mitte?
missugune on filosoofia väärtus?
ja, mõistagi, kas filosoofias on progressi?