Excel ja eelarvamus

pepe

Excel ja eelarvamus #13 15.02.2018

Exceli ja Eelarvamuse saate külaliseks on sel korral sotsioloog Kadri Rootalu, kes kaitses hiljuti oma doktoritöö. Vestlusteemaks on abielulahutused ja nende mõju lastele.

Excel ja eelarvamus #12 18.01.2018

Seekordses saates Excel ja eelarvamus räägime väärtuste muutumisest Eesti kui kommunistliku võimukorralduse järgse siirdeühiskonna kontekstis.

Uurime, kuivõrd sarnased või erinevad on eestlaste väärtused Lääne-Euroopa või Põhja-Ameerika heaoluühiskondadega võrreldes, mis on eestlaste tehnoloogilise optimismi põhjuseks, milliseid erinevusi võib täheldada eestlaste ja eestivenelaste väärtushinnangutes üleminekuperioodi jooksul ning kas viimase 30 aasta sündmused ja reformid on tõepoolest niivõrd radikaalselt muutnud eestlaste väärtusi, et uusaastaööl kõlamata jäänud hümni võiks pidada rahvusliku iseseisvuse kustutamise alguseks.

Stuudios on meiega vestlemas vastselt doktoritöö kaitsnud ühiskonnateaduste instituudi analüütik Andu Rämmer.

Excel ja eelarvamus #11 14.12.2017

Digitaalne kirjaoskus ehk digipädevused – stuudios on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur Mario Mäeots, kes tegeleb selles valdkonnas mitmel rindel korraga. Tema tegevuste hulgast leiab nii digipädevuste uurimise kui ka näiteks kooliõpetajate praktilise koolitamise.

Saates leitakse vastus küsimusele, mis see digipädevus üldse on? Samuti tuleb kõne alla digihügieen ning selle tekitamine ja hoidmine. Avame kuulajale ehk seni kaugeks jäänud digipedagoogika tagamaid ja seletame praktilisi ilminguid. Mis määral peaks laskma lastel «digistuda» ning kuidas saame digilahendusi hariduses nii ära kasutada, et see järelkasvule eelised looks, mitte neid ei nüristaks.

Milliseid edusamme on juba tehtud ning mis tulevikuks plaanis, seda kuuleb 14. detsembril saates Excel ja eelarvamus.

Excel ja eelarvamus #10 09.11.2017

Aastaks 2017 on maailm avastanud Facebooki, Twitteri ja muude sotsiaalmeediakanalite ohud inimeste vaimsele tervisele, poliitiliste valikutele ja isegi demokraatlikule ühiskonnakorraldusele. Aga kas sotsiaalmeedia pakub lisaks ülaltoodud ohtudele, masside meele lahutamisele ja filtrimullide loomisele ka mingeid positiivseid arenguid? Mis kasu võib tõusta näiteks Facebooki gruppidest ühiskonnale tervikuna ja grupiliikmetele endile? Seekordses saates  on külas Martin Noorkõiv, kellega arutlemegi neil teemadel.

Oma magistritöö kirjutamiseks valis Martin välja kolm üsnagi erineva sisuga Facebooki-gruppi, lülitades end pooleks aastaks grupisiseste arutelude lainele. Mida ta gruppe jälgides avastas, saate kuulda juba saatest.

Excel ja eelarvamus #9 26.10.2017

Põhja-eurooplased on kinnise iseloomuga, lõuna-eurooplased on laisad, asiaadid on äärmiselt kohusetundlikud õppurid, moslemid on vägivaldsed… oleme kõik kuulnud neid stereotüüpe, kuid mil määral need tegelikult paika peavad? Ja kuidas on lugu vanusest ja soost tingitud stereotüüpidega? Kas vanemad inimesed on vähem avatud uutele ideedele ja kas naised on ekstravertsemad kui mehed? Nendele küsimustele vastuste leidmiseks oleme palunud saatesse Tartu Ülikooli ja Warwicki Ülikooli professori Anu Realo. Vestleme sellest, kas eri kultuuridest pärit inimesed on oma väärtuste ja isikuomaduste poolest nii erinevad, kui kipume arvama, või on meie põhiomadused ikkagi igal pool ühesugused.

Excel ja eelarvamus #8 12.10.2017

Üha suurem osa religioossetest nähtustest on jäänud Lääne ühiskondades institutsionaalsetest religioonidest väljapoole. Ehkki kirikus käiakse vähem, ei ole religiooni tegelik mõju samaväärselt langenud, vaid asendunud erinevate vaimsuse ning sekulaarsuse piiril balansseerivate uskumuste ja praktikatega. Just sel teemal räägime seekordses saates Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute lektori ja religiooniuurija Marko Uibuga. Uurime, milliseid nähtusi uus vaimsus hõlmab, mis on nende  ühisnimetajad ning kuidas ümbritsevad ühiskonnaprotsessid uue vaimsuse levikut mõjutavad.

Excel ja eelarvamus #7 28.09.2016

Euroopa liikuvusnädal (16.-22.09) kutsus eelmisel nädalal üles vähendama oma kulusid ja ökoloogilist jalajälge läbi ühistranspordi kasutamise. September on Tallinnas juba kuuendat korda kuulutatud ka keskkonnasõbraliku liikumise kuuks, mille tippsündmuseks oli 24. septembril toimunud ning kirgi kütnud ja eriarvamusi tekitanud autovaba päev. Kõigest sellest inspireerituna on tänases saates külas TÜ keskkonnasotsioloog Kati Orru. Kuuleme, miks ometi on keskkonnahoidu tugevalt väärtustavatel eestlastel nii suur ökoloogiline jalajälg ning auto peamine eelistatud liikumisvahend, mis on notseeboefekt, kas IKT võimalused on universaalne lahendus reisimisest tuleneva keskkonnasaaste vähendamiseks ja kes on virtuaalturist.

Excel ja eelarvamus #6 14.09.2017

Täna on stuudios Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor Alar Kilp, kellega rääkisime muidugi peatsetest kohaliku omavalitsuse valimistest. Oktoobris toimuvatel valimistel saavad esmakordselt osa võtta ka 16- ja 17-aastased. Mis on uue portsu valimispileteid väljastanud otsuse taga? Kas värskelt energiajookide ja tikkude ostmise loa saanud noored on ikka valikute tegemiseks küpsed? Kuidas üleüldse valimisotsused sünnivad ja mis on valijakompententsus? Mis juhtub siis, kui parteid hakkavad uut sihtrühma mõjutama? Kel rohkem huvi, saab lugeda ka Riigikogu Toimetiste juuninumbrist Alar Kilbi artiklit „Noortega noorte kompetentsusest valimistel.“

Excel ja eelarvamus #5 31.08.2017

Seekord räägime tehnoloogiast ja innovatsioonist ning sellest, kuidas need ühiskonda mõjutavad. Külas on Tartu Ülikooli ja Sussexi Ülikooli teadur Laur Kanger, kellele esitame suuri küsimusi nagu mida tähendavad tehnoloogilised revolutsioonid ja sotsio-tehnilised siirded ning millised on inimkonna tulevikuväljavaated. Arutame selle üle, kas igasugune innovatsioon on hea ja kasulik ning kuidas on võimalik innovatsioonipoliitika kaudu tulevikuarenguid suunata.

Excel ja eelarvamus #4 17.08.2017

Sel korral käsitleme saates ajateenistuse temaatikat. Uurime, kuidas muutuvad teenistuse jooksul ajateenijate motivatsioon, hirmud ja probleemid ning hinnang ajateenistuse vajalikkusele ja Kaitseväe kuvandile. Teemat avavad Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse nooremteadur Tiia-Triin Truusa ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent ja Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuse psühholoog Inga Karton.