Inspiratsioon #16 21.05.2015

Tänaseks külaliseks on semiootik ja NATO korraldatud julgeoleku teemalise esseekonkursi võitja Hain Hoppe. Räägime väga paeluvatel teemadel: julgeolek, NATO parlamentaalse assamblee kevadistung, semiootika ja selle võimalikust seosest julgeoleku ja kaitsetahtega ja last but not least muusika.

Kõik saated